Date

Content

2018-12-10 ၁၀၁ႀကိမ္ေျမာက္ ေစတိယဂၤဏစာေလွ်ာက္ေမးပြဲက်င္းပစဥ္
2018-12-07 ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ(၁)ရက္မွ(၃၀)ရက္ေန႔အထိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္ေတာ္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2018-12-05 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ (၃၄)ႀကိမ္ေျမာက္ မသိုးသကၤန္းရက္လုပ္ကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ
2018-11-27 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ရင္ျပင္က သာသနာ႔အာဇာနည္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားႏွင့္ သာသနာ႔ဒါယကာမ်ား
2018-11-12 ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁)ရက္မွ(၃၀)ရက္ေန႔အထိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္ေတာ္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2018-11-12 ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္ေန႔မွ(၃၁)ရက္ေန႔အထိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ သည္ေတာ္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2018-09-03 ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္ေန႔မွ(၃၁)ရက္ေန႔အထိေရႊ တိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ေတာ္ တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2018-08-02 ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၁)ရက္မွ(၃၁)ရက္ေန႔အထိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2018-07-02 ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၁)ရက္မွ(၃၀)ရက္ေန႔အထိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2018-06-04 ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလ(၁)ရက္မွ(၃၁)ရက္ေန႔အထိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2 3 4 5 6 7 8 9 10 next >|