Date

Content

2014-08-22 ၁၉.၈.၂၀၁၄ေန႔ လူထုေမာ္ကြန္းသတင္းစာ သတင္းေထာက္ေနာင္ေလး၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း
2014-08-14 13.8.2014ရက္ေန႔ 7Day Daily သတင္းစာ သတင္းေထာက္ ေဒၚအိမြန္ေက်ာ္၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း
2014-08-06 ၂၀၁၄ခုႏွစ္ဇူလိုင္လအတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ တက္ေရာက္မႈ
2014-07-24 ၁၃.၇.၂၀၁၄ရက္ေန႔၊ ေၾကးမံုသတင္းစာသတင္းေထာက္ ဦးထက္ခိုင္၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း
2014-07-18 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ၁၃၇၆ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔(၁၁.၇.၂၀၁၄၊ ေသာၾကာေန႔)
2014-07-17 Public Digital Library Service ဖြင့္လွစ္ျခင္း
2014-07-08 ၃.၇.၂၀၁၄ရက္ေန႔ City New Daily သတင္းေထာက္ ဦးထြန္းမင္းေထြး၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း
2014-07-04 ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁)ရက္မွ (၃၀)ရက္ထိ ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မႈ
2014-06-09 ဦးသန္႔ဇင္၀င္း(New Light of Myanmar)၏ ေမးျမန္းခ်က္အား ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း
2014-06-09 ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ တက္ေရာက္မႈစာရင္း
|< previous 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 next >|