Date

Content

2013-08-21 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ လက္ကမ္းစာေစာင္ နမူနာေပးပို႔တင္ၿပသည္႔ ပံုႏွိပ္တိုက္ (၉)ခု စာရင္း
2013-08-21 ေရြႊတိဂံုေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႔ရံုး လက္ကမ္းစာေစာင္ စီစဥ္ရိုက္ႏွိပ္ရန္လုပ္ငန္းေစ်းႏႈန္း အဆုိၿပဳလႊာ ဖြင္႕ေဖာက္ေရြးခ်ယ္ၿခင္း
2013-08-21 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕ရံုး လက္ကမ္းစာေစာင္ စီစဥ္ရိုက္ႏွိပ္ရန္ တင္ဒါတင္သြင္းသူမ်ား၏ ရရွိမႈမ်ား
2013-08-21 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ လက္ကမ္းစာေစာင္ စီစဥ္ရိုက္ႏွိပ္ၿခင္းလုပ္ငန္း အတြက္ ေစ်းႏႈန္းအဆိုၿပဳလႊာမ်ား စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿခင္း
2013-08-20 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ လက္ကမ္းစာေစာင္ရိုက္ႏွိပ္ရန္ အဆိုၿပဳလႊာ တင္သြင္းသူမ်ား သိရွိလိုက္နာရန္ စည္းကမ္းမ်ား
2013-08-20 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ (၁၈) ၾကိမ္ေၿမာက္ ဒါနဥပပါရမီ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ
2013-08-19 လက္ကမ္းစာေစာင္စီစဥ္ ရိုက္ႏွိပ္ရန္ အဆိုၿပဳလႊာ
2013-08-19 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၿပကၡဒိန္ ရိုက္ႏွိပ္ရန္ အဆိုၿပဳလႊာဖိတ္ေခၚၿခင္း
2013-08-13 ၀ါေခါင္လျပည့္ ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔
2013-08-12 ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္၀င္ေၾကး တိုးျမင့္ ေကာက္ခံမည္
|< previous 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 next >|