Date

Content

2019-04-05 ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2019-04-05 ထပ္ဆင့္ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳသည့္ ဂုဏ၀ိသိ႒ပူဇာမဂၤလာအခမ္းအနား
2019-03-29 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ (၅၇၁)ႀကိမ္ေျမာက္ အလွဴေတာ္ေငြေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ ေရစက္ခ်အႏုေမာဒနာအခမ္းအနား
2019-03-25 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ (၅၇၀)ႀကိမ္ေျမာက္ အလွဴေတာ္ေငြေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ ေရစက္ခ်အႏုေမာဒနာအခမ္းအနား
2019-03-25 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ၂၆၀၇ႏွစ္ေျမာက္ ဗုဒၶပူဇနိယတေပါင္းပြဲေတာ္ ဆြမ္းဆန္ေတာ္ေလာင္းလွဴပြဲႏွင့္ ေရစက္ခ်အႏုေမာဒနာအခမ္းအနား
2019-03-07 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ၅၆၈ႀကိမ္ေျမာက္ အလွဴေတာ္ေငြေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ ေရစက္ခ်အႏုေမာဒနာအခမ္းအနား
2018-07-02 ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၁)ရက္မွ(၃၀)ရက္ေန႔အထိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2018-06-04 ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလ(၁)ရက္မွ(၃၁)ရက္ေန႔အထိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2018-05-04 ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၁ မွ ၃၀)အတြင္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2018-04-27 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ေရွးေဟာင္းအထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အအံုတည္ရွိရာဇုန္ Ancient Monumental Zone(MZ)ႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားေသာဇုန္ Protected and Preserved Zone(PZ)ဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း
|< previous 1 3 4 5 6 7 8 9 10 next >|