Date

Content

2013-08-21 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ လက္ကမ္းစာေစာင္ စီစဥ္ရိုက္ႏွိပ္ၿခင္းလုပ္ငန္း အတြက္ ေစ်းႏႈန္းအဆိုၿပဳလႊာမ်ား စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿခင္း
2013-08-20 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ လက္ကမ္းစာေစာင္ရိုက္ႏွိပ္ရန္ အဆိုၿပဳလႊာ တင္သြင္းသူမ်ား သိရွိလိုက္နာရန္ စည္းကမ္းမ်ား
2013-08-20 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ (၁၈) ၾကိမ္ေၿမာက္ ဒါနဥပပါရမီ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ
2013-08-19 လက္ကမ္းစာေစာင္စီစဥ္ ရိုက္ႏွိပ္ရန္ အဆိုၿပဳလႊာ
2013-08-19 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၿပကၡဒိန္ ရိုက္ႏွိပ္ရန္ အဆိုၿပဳလႊာဖိတ္ေခၚၿခင္း
2013-08-13 ၀ါေခါင္လျပည့္ ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔
2013-08-12 ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္၀င္ေၾကး တိုးျမင့္ ေကာက္ခံမည္
2013-08-07 (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ဒါနဥပပါရမီ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ
0000-00-00 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပ ေသာ ၃၆ႀကိမ္ေျမာက္ ကဆုန္ေညာင္ေရ သြန္းေလာင္းပူေဇာ္ပြဲ
0000-00-00 Shwedagon
|< previous 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 next >|