Date

Content

2017-01-02 ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၁ရက္မွ ၃၁ရက္ေန႔အထိ) ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2016-12-05 ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ေရႊတိဂံုေစတီၤေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မႈ
2016-11-23 ၂၈ႀကိမ္ေျမာက္ ဒါနဥပပါရမီ ေသြးလွဴဒါန္းပြဲ
2016-11-18 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ (၃၂)ႀကိမ္ေျမာက္ မသိုးသကၤန္းရက္လုပ္ ကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ
2016-11-04 ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၁ရက္မွ ၃၁ရက္အထိ)အတြင္း ႏိုင္ငံျခားဧည့္ တက္ေရာက္မႈ
2016-10-05 ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ(၁ရက္မွ ၃၀ရက္)အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ တက္ေရာက္မႈ
2016-09-23 ၂၃-၉-၂၀၁၆ေန႔ထုတ္ ျမ၀တီသတင္းစာပါ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ အလွဴေငြလွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရးသားခ်က္အား မမွန္ကန္ေၾကာင္း ေက်ညာအသိေပးျခင္း
2016-09-05 ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၁ ရက္မွ ၃၁ ရက္)အတြင္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ တက္ေရာက္မႈ
2016-08-18 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ရင္ျပင္ေတာ္ႏွင့္ ေစာင္းတန္းမ်ား၊ တန္ေဆာင္းမ်ားအား ကုသိုလ္ယူသန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း
2016-08-08 ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၁ရက္မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ)အတြင္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ တက္ေရာက္မႈ
|< previous 1 2 3 5 6 7 8 9 10 next >|