Date

Content

2016-11-04 ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၁ရက္မွ ၃၁ရက္အထိ)အတြင္း ႏိုင္ငံျခားဧည့္ တက္ေရာက္မႈ
2016-10-05 ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ(၁ရက္မွ ၃၀ရက္)အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ တက္ေရာက္မႈ
2016-09-23 ၂၃-၉-၂၀၁၆ေန႔ထုတ္ ျမ၀တီသတင္းစာပါ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ အလွဴေငြလွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရးသားခ်က္အား မမွန္ကန္ေၾကာင္း ေက်ညာအသိေပးျခင္း
2016-09-05 ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၁ ရက္မွ ၃၁ ရက္)အတြင္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ တက္ေရာက္မႈ
2016-08-18 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ရင္ျပင္ေတာ္ႏွင့္ ေစာင္းတန္းမ်ား၊ တန္ေဆာင္းမ်ားအား ကုသိုလ္ယူသန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း
2016-08-08 ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၁ရက္မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ)အတြင္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ တက္ေရာက္မႈ
2016-08-01 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ရင္ျပင္ေတာ္ႏွင့္ ေစာင္းတန္းမ်ား၊ တန္ေဆာင္းမ်ားအား ကုသိုလ္ယူသန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း
2016-08-01 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ
2016-07-18 ဘုရားေစတီေတာ္ကို ဘယ္လိုေစာင့္ေရွာက္မလဲ
2016-07-07 ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၁ရက္မွ ၃၀ရက္)ေန႔အထိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ တက္ေရာက္မႈ
|< previous 1 2 3 4 56 7 8 9 10 next >|