Date

Content

2016-01-27 အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဟိမ၀ႏၱာမွ ဗုဒၶဓါတ္ေတာ္မ်ား ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ အပူေဇာ္ခံ ေရာက္ရွိျခင္း
2016-01-06 ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၊ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔မွ(၃၁)ရက္ေန႔ ထိ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2016-01-01 သတိေပးတားျမစ္ခ်က္(1-2016)
2015-12-24 အထက္ပစၥယံတက္ေရာက္ခြင့္ကတ္ျပားျပဳလုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေၾကာ္ျငာ
2015-12-02 ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၊ ႏို၀င္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔မွ(၃၀)ရက္ေန႔ ထိ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2015-11-24 ၃၁ႀကိမ္ေျမာက္ မသိုးသကၤန္းရက္ကန္းၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ မသိုးသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ
2015-11-24 ၃၁ႀကိမ္ေျမာက္ မသိုးသကၤန္းရက္ကန္းၿပိဳင္ပြဲ၊ မသိုးသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ
2015-11-03 ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၊ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္ေန႔မွ(၃၁)ရက္ေန႔ ထိ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2015-10-02 ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔မွ(၃၀)ရက္ေန႔ထိ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2015-09-24 ေစတိယဂၤဏ ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္မဂၢဇင္းစာမူဖိတ္ေခၚျခင္း
|< previous 3 4 5 6 78 9 10 11 12 next >|