Date

Content

2015-08-06 ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လ(၁)ရက္ေန႔မွ(၃၁)ရက္ေန႔ထိ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2015-07-01 ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ဇြန္လ(၁)ရက္ေန႔မွ(၃၀)ရက္ေန႔ထိ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2015-06-23 ယာဥ္၀င္ခႏွဳန္းထားေျပာင္းလဲေကာက္ခံျခင္း
2015-06-01 ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ေမလ(၁)ရက္ေန႔မွ(၃၁)ရက္ေန႔ထိ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2015-05-15 ၂၀၁၅ခုႏွစ္ဧၿပီလ(၁)ရက္ေန႔မွ(၃၀)ရက္ေန႔ထိ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2015-04-07 ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လ(၁)ရက္ေန႔မွ(၃၁)ရက္ေန႔ထိ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2015-03-15 ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၁-၂၈)ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2015-02-02 ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၁)ရက္မွ (၃၁)ရက္အထိ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2015-01-31 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ရိုးရာထမနဲပြဲေတာ္
2015-01-02 ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔မွ (၃၁)ရက္ေန႔အထိ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ တက္ေရာက္မႈစာရင္း
|< previous 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 next >|