Date

Content

2015-11-24 ၃၁ႀကိမ္ေျမာက္ မသိုးသကၤန္းရက္ကန္းၿပိဳင္ပြဲ၊ မသိုးသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ
2015-11-03 ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၊ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္ေန႔မွ(၃၁)ရက္ေန႔ ထိ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2015-10-02 ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔မွ(၃၀)ရက္ေန႔ထိ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2015-09-24 ေစတိယဂၤဏ ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္မဂၢဇင္းစာမူဖိတ္ေခၚျခင္း
2015-09-03 ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္ တက္ေရာက္မႈ စာရင္း
2015-08-07 ေရႊတိိဂံုေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕ရံုး ၀န္ထမ္းေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း
2015-08-06 ဗုဒၶသႏၱကအေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္ေသာ ေစာင္းတန္း၊ ဇရပ္၊ ဓမၼာရံုမ်ား မိုးယိုျခင္းကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းေရးကူညီကုသိုလ္ျပဳႏိုင္ၾကပါရန္
2015-08-06 ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လ(၁)ရက္ေန႔မွ(၃၁)ရက္ေန႔ထိ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2015-07-01 ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ဇြန္လ(၁)ရက္ေန႔မွ(၃၀)ရက္ေန႔ထိ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2015-06-23 ယာဥ္၀င္ခႏွဳန္းထားေျပာင္းလဲေကာက္ခံျခင္း
|< previous 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 next >|