Date

Content

2019-11-08 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ေစ်းျပိဳင္ ေၾကာ္ျငာ
2019-11-05 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသို႔ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ((၁-၃၁ ရက္)အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2019-10-04 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသို႔ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ((၁-၃၀ ရက္)အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2019-09-19 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ေရႊသကၤန္းေတာ္ကပ္လွဴျခင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ Workshop on Gold Gilding Technology for Shwedagon Pagoda,Myanmar
2019-09-03 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသို႔ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ((၁-၃၁ ရက္)အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2019-08-02 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသို႔ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ((၁-၃၁ ရက္)အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2019-07-03 ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ရက္မွ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2019-06-11 ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေမလ ၁ရက္မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2019-06-03 ေလးဆူဓါတ္ပံုေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး လံုးေတာ္ျပည့္ ေရႊစင္၊ ေရႊျပား သကၤန္းေတာ္ ကပ္လွဴပူေဇာ္မႈ မဟာကုသိုလ္ေတာ္အောင္ပြဲ ေရစက္ခ်အလွဴမဂၤလာ ဖိတ္ၾကားလႊာ
2019-06-01 ေလးဆူဓါတ္ပံုေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး လံုးေတာ္ျပည့္ေရႊစင္ေရႊျပားသကၤန္းေတာ္ကပ္လွဴပူေဇာ္မႈမဟာကုသိုလ္ ေတာ္ေအာင္ပြဲ ေရစက္ခ်အလွဴမဂၤလာဖိတ္ၾကားလႊာ
|< previous 1 2 4 5 6 7 8 9 10 next >|