Date

Content

2018-01-04 ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁ရက္မွ ၃၁ ရက္ ထိ)အတြင္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2017-12-04 ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ(၁ရက္မွ ၃၀ ရက္ ထိ)အတြင္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2017-11-07 ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၁ရက္မွ ၃၁ ရက္ ထိ)အတြင္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2017-10-02 ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁ ရက္ မွ ၃၀ရက္)အတြင္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္ တက္ေရာက္မႈ
2017-09-01 ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁ရက္ မွ ၃၁ရက္)အတြင္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္တက္ေရာက္မႈ တင္ျပျခင္း
2017-07-04 ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၁ရက္မွ ၃၀ရက္)အတြင္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2017-07-02 ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁ ရက္မွ ၃၁ ရက္)အတြင္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္ဖူးေျမာ္မႈ
2017-06-02 ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေမလ(၁ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ)အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2017-05-03 ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၁-၃၀)အတြင္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2017-04-06 ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လ( ၁ရက္ မွ ၃၁ရက္ အထိ) ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္တက္ေရာက္မႈ
|< previous 1 2 3 4 56 7 8 9 10 next >|