Date

Content

2017-03-05 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁-၂၈) အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2017-02-02 ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁ရက္မွ ၃၁ရက္)အတြင္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2017-01-20 Frontier Myanmar သတင္းမဂၢဇင္းအား ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း
2017-01-02 ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၁ရက္မွ ၃၁ရက္ေန႔အထိ) ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2016-12-05 ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ေရႊတိဂံုေစတီၤေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မႈ
2016-11-23 ၂၈ႀကိမ္ေျမာက္ ဒါနဥပပါရမီ ေသြးလွဴဒါန္းပြဲ
2016-11-18 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ (၃၂)ႀကိမ္ေျမာက္ မသိုးသကၤန္းရက္လုပ္ ကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ
2016-11-04 ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၁ရက္မွ ၃၁ရက္အထိ)အတြင္း ႏိုင္ငံျခားဧည့္ တက္ေရာက္မႈ
2016-10-05 ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ(၁ရက္မွ ၃၀ရက္)အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ တက္ေရာက္မႈ
2016-09-23 ၂၃-၉-၂၀၁၆ေန႔ထုတ္ ျမ၀တီသတင္းစာပါ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ အလွဴေငြလွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရးသားခ်က္အား မမွန္ကန္ေၾကာင္း ေက်ညာအသိေပးျခင္း
|< previous 2 3 4 5 67 8 9 10 11 next >|