Date

Content

2016-09-05 ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၁ ရက္မွ ၃၁ ရက္)အတြင္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ တက္ေရာက္မႈ
2016-08-18 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ရင္ျပင္ေတာ္ႏွင့္ ေစာင္းတန္းမ်ား၊ တန္ေဆာင္းမ်ားအား ကုသိုလ္ယူသန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း
2016-08-08 ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၁ရက္မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ)အတြင္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ တက္ေရာက္မႈ
2016-08-01 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ရင္ျပင္ေတာ္ႏွင့္ ေစာင္းတန္းမ်ား၊ တန္ေဆာင္းမ်ားအား ကုသိုလ္ယူသန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း
2016-08-01 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ
2016-07-18 ဘုရားေစတီေတာ္ကို ဘယ္လိုေစာင့္ေရွာက္မလဲ
2016-07-07 ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၁ရက္မွ ၃၀ရက္)ေန႔အထိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ တက္ေရာက္မႈ
2016-07-07 ၇.၇.၂၀၁၆ေန႔၊ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ေရွးေဟာင္းဗုဒၶရုပ္ပြါး ေတာ္မ်ား တန္ေဆာင္းတြင္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ၾသ၀ါဒါစရိယဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံမွ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႔၀ƚ
2016-06-02 ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလ(၁ ရက္မွ ၃၁ရက္)ေန႔အထိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မႈ
2016-05-03 ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၁ရက္မွ ၃၀ရက္)ေန႔အထိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ တက္ေရာက္မႈ
|< previous 3 4 5 6 78 9 10 11 12 next >|