Date

Content

2016-08-01 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ရင္ျပင္ေတာ္ႏွင့္ ေစာင္းတန္းမ်ား၊ တန္ေဆာင္းမ်ားအား ကုသိုလ္ယူသန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း
2016-08-01 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ
2016-07-18 ဘုရားေစတီေတာၠိဳ ဘယႅိဳေစာင့္ေ႐ြာကၼလဲ
2016-07-07 ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၁ရက္မွ ၃၀ရက္)ေန႔အထိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ တက္ေရာက္မႈ
2016-07-07 ၇.၇.၂၀၁၆ေန႔၊ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ေရွးေဟာင္းဗုဒၶရုပ္ပြါး ေတာ္မ်ား တန္ေဆာင္းတြင္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ၾသ၀ါဒါစရိယဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံမွ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႔၀ƚ
2016-06-02 ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလ(၁ ရက္မွ ၃၁ရက္)ေန႔အထိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မႈ
2016-05-03 ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၁ရက္မွ ၃၀ရက္)ေန႔အထိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ တက္ေရာက္မႈ
2016-04-04 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ား တက္ေရာက္မႈ(၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္မွ ၃၁ ရက္ထိ)
2016-03-02 ေရႊတိဂံုေစဟီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္တက္ေရာက္မႈစာရင္း(၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁ရက္မွ ၂၉ရက္ထိ)
2016-02-02 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ား တက္ေရာက္မႈ
|< previous 4 5 6 7 89 10 11 12 13 next >|