Date

Content

2015-12-24 အထက္ပစၥယံတက္ေရာက္ခြင့္ကတ္ျပားျပဳလုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေၾကာ္ျငာ
2015-12-02 ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၊ ႏို၀င္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔မွ(၃၀)ရက္ေန႔ ထိ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2015-11-24 ၃၁ႀကိမ္ေျမာက္ မသိုးသကၤန္းရက္ကန္းၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ မသိုးသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ
2015-11-24 ၃၁ႀကိမ္ေျမာက္ မသိုးသကၤန္းရက္ကန္းၿပိဳင္ပြဲ၊ မသိုးသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ
2015-11-03 ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၊ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္ေန႔မွ(၃၁)ရက္ေန႔ ထိ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2015-10-02 ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔မွ(၃၀)ရက္ေန႔ထိ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2015-09-24 ေစတိယဂၤဏ ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္မဂၢဇင္းစာမူဖိတ္ေခၚျခင္း
2015-09-03 ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္ တက္ေရာက္မႈ စာရင္း
2015-08-07 ေရႊတိိဂံုေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕ရံုး ၀န္ထမ္းေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း
2015-08-06 ဗုဒၶသႏၱကအေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္ေသာ ေစာင္းတန္း၊ ဇရပ္၊ ဓမၼာရံုမ်ား မိုးယိုျခင္းကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းေရးကူညီကုသိုလ္ျပဳႏိုင္ၾကပါရန္
|< previous 5 6 7 8 910 11 12 13 14 next >|