Date

Content

2016-01-31 ေတာင္ဘက္ဓါတ္ေလွကားပိတ္မိသည့္ ျဖစ္စဥ္
2016-01-30 လံုၿခံဳ/မီးသတ္ဌာန (၁)
2016-01-29 အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဟိမ၀ႏၱာမွ ဗုဒၶဓါတ္ေတာ္မ်ားၾကြေရာက္ပူေဇာ္ခံျခင္း(၂)
2016-01-28 ေမတၱာရပ္ခံခ်က္
2016-01-27 အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဟိမ၀ႏၱာမွ ဗုဒၶဓါတ္ေတာ္မ်ား ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ အပူေဇာ္ခံ ေရာက္ရွိျခင္း
2016-01-06 ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၊ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔မွ(၃၁)ရက္ေန႔ ထိ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2016-01-01 သတိေပးတားျမစ္ခ်က္(1-2016)
2015-12-24 အထက္ပစၥယံတက္ေရာက္ခြင့္ကတ္ျပားျပဳလုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေၾကာ္ျငာ
2015-12-02 ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၊ ႏို၀င္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔မွ(၃၀)ရက္ေန႔ ထိ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မႈစာရင္း
2015-11-24 ၃၁ႀကိမ္ေျမာက္ မသိုးသကၤန္းရက္ကန္းၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ မသိုးသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ
|< previous 5 6 7 8 910 11 12 13 14 next >|